No.-11016470000002
CALL US - 011-26987380
Announcement :

our network

State Name Phone
GUJARAT
Ahmedabad Mr. Shripal
Mr.Faraz Gandhi
(PH) 079-26622020/22, (M) 09898559229, (M) 09376555007
Gandhi Nagar Mr. Anand Bhavsar (M)08401783759
Surat Mr. Prakash Bhai (M) 09825256614
KARNATAKA
Bangalore Supermarket Grocery (M) 09740119489
TAMILNADU
Coimbatore Mr. Sudhakar Durai (M) 09942966667
DELHI
Delhi Mr. Mir Saleem (Director) (M) 7503228725
Mr. Vijay (Marketing & Sales Manager) (M) 8077898384
ANDHRA PRADESH
Visakhapatnam Dr. Gouri Shankar (M) 096030322680
Guntur Venkat Agency (M) 09246736910